help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/05/2007
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/06/2007
Pagina:31588
Advies van de Raad van State 42055
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1, 2, 42 en 61: 01/01/2008 (besluit van 14/11/2007)
Art. 3 tot 41, 43 en 57 tot 60: 01/09/2008 (besluit van14/02/2008)
Art. 44: 19/08/2003
Art. 45 tot 56: 22/06/2007
De Koning kan voor art. 42 een andere datum van inwerkingtreding voorzien dan voor de overige artikelen.

Overgangsbepalingen: art. 29

Periode van geldigheid van 19/08/2003 tot ...
Opmerkingen 1) Citeertitel: wat de bepalingen van titel II betreft (art. 3 tot 29), mag naar deze wet worden verwezen onder het opschrift "Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen" (art. 2 van de wet).

2) Art. 59: de Koning kan wettelijke bepalingen wijzigen.