help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 maart 2007 tot vaststelling van de vestigingsplaats, de werking en de organisatie van het Agentschap 112 voor de oproepen tot de hulpdiensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/03/2007
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/05/2007
Editie:2
Pagina:29060
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 41615
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 09/06/2007 tot 06/11/2011