help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 december 1962 tot wijziging van het besluit van de Regent van 16 maart 1950 houdende toekenning van een haardtoelage of van een standplaatstoelage aan zekere categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/12/1962
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/12/1962
Pagina:11553
Advies van de Raad van State 8136