help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 21 juni 1993 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1992 - Sectie Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu en Ministerie van Landsverdediging


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/06/1993
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/11/1993
Pagina:24871
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

TT 1992