help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 april 2007 tot uitvoering van artikel 3, § 1, 2°, van het koninklijk besluit nr. 143 van 30 december 1982 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor verstrekkingen van klinische biologie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/04/2007
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/05/2007
Editie:2
Pagina:28191
Advies van de Raad van State 42458
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2007 ("de eerste dag van de vierde maand die volgt op zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad")

TT (31/12/2009) - 31/12/2012 (KB 27/01/2010, BS 04/02/2010, p. 5655)

Periode van geldigheid van 01/09/2007 tot 31/12/2012