help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de wnd. administrateur-generaal van 17 april 2007 betreffende subdelegatie van sommige bevoegdheden inzake onderwijs aan ambtenaren van de entiteiten hoger onderwijs, levenslang leren en studietoelagen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/04/2007
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/05/2007
Pagina:27618
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 12/02/2007

Periode van geldigheid van 12/02/2007 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.