help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 mei 1958 aangaande de uitvoering van de wetten betreffende de verblijfsbelasting voor vreemdelingen, samengeordend op 12 oktober 1953 en gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1956 en 14 maart 1958


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/05/1958
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/07/1958
Pagina:5520
Advies van de Raad van State 6228