help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 mei 1958 tot regeling van de samenstelling en werking van de commissie bedoeld in artikel 2, derde lid, van de wet van 15 april 1958 tot inrichting van een speciale examenzitting voor het verkrijgen van het diploma van tandarts


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/05/1958
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/05/1958
Pagina:4257
Advies van de Raad van State 6220 + 6206