help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 mei 1958 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen en de voorwaarden waarin de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst bij volledig of gedeeltelijk gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Nationaal Paritair Comité voor het diamant


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/05/1958
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/05/1958
Pagina:3913
Advies van de Raad van State 6217
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: dag van bekendmaking

Buitenwerkingtreding: overgangsbepalingen: KB 12/11/2012, art. 4

Periode van geldigheid van 14/05/1958 tot 04/12/2012
Opmerkingen Dit besluit behoort tot de categorie van de koninklijke besluiten tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder een bepaald paritair (sub)comité ressorteren. De besluiten van deze categorie worden enkel in de databank opgenomen als het ontwerp ervan aan het advies van de Raad van State werd voorgelegd.