help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 februari 1963 tot wijziging van het besluit van de Regent van 19 mei 1949 tot vaststelling van de regelen welke in acht te nemen zijn voor het bepalen van de staat van behoefte der personen die verzoeken om de tegemoetkoming voorzien bij de wet van 10 juni 1937 ten bate van de gebrekkigen en ermede gelijkgestelden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/02/1963
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/02/1963
Pagina:1275
Advies van de Raad van State 7965