help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 25 april 2007 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 1989 tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën en van het Ministerie van Financiën - Administratie der Pensioenen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/04/2007
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/05/2007
Editie:2
Pagina:23377
Advies van de Raad van State 42417
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking
Art. 1, 2, 1°, en 9: 01/01/2006
Art. 2, 2°: 01/12/2004
Art. 4, 6, 11, 12 en 13: 01/09/2005
Art. 8, 1°: 01/01/2003
Art. 8, 2° voor de personeelsleden van de niveaus B, C en D: 08/03/2005
En voor de personeelsleden van het niveau A: 01/09/2005
Art. 10 : 08/03/2005

Periode van geldigheid van 01/01/2003 tot ...