help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 31 januari 2007 tot wijziging van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact met het oog op de invoering van een nieuw systeem voor de financiering van de ziekteverzekering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/01/2007
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/04/2007
Editie:3
Pagina:21529
  • 20/11/2008 (Duitse vertaling)
    Titel II, artikel 2, wat de wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreft.
Advies van de Raad van State 39978
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 30/04/2007 tot ...