help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 21 maart 2007 houdende vaststelling voor wat het Vlaams Gewest betreft en voor het aanslagjaar 2007 van de coëfficient zoals bedoeld in artikel 255, derde lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en van de vermindering zoals bedoeld in artikel 257, § 1, 2° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 21/03/2007
Nature de l'acte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 12/04/2007
Page:20301
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Inwerkingtreding: 01/01/2007

Uitwerking: aanslagjaar 2007

TT


Période de vigueur du 01/01/2007 au ...