help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 december 1961 houdende verwerping van het verzoekschrift ingediend op 6 februari 1961 door de Nationale Federatie van Verenigingen van Mekaniekers-Constructeurs-Kleinhandelaars in Rijwielen en Moto's van België, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 24 december 1958, waarbij beroepsuitoefeningsvoorwaarden kunnen ingevoerd worden in de ambachts-, de kleine en middelgrote handels- en de kleine nijverheidsondernemingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/12/1961
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/01/1962
Pagina:688
Advies van de Raad van State U - D + 7603