help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de secretaris-generaal van 25 februari 2007 van het departement van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken houdende oprichting van het orgaan dat bevoegdheden uitoefent inzake de rechtspositie van het personeel van het departement Mobiliteit en Openbare Werken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/02/2007
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/03/2007
Editie:1
Pagina:16605
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/02/2007

Periode van geldigheid van 01/02/2007 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.