help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Executieve (man lese: Executive der Deutschsprachigen Gemeinschaft) zur Ausführung des Dekretes vom 13. Juni 1990, abgeändert durch das Dekret vom 12. Dezember 1985, zur Festlegung der Kriterien für die Anerkennung und Bezuschussung der kreativen Ateliers, und vom 19. Dezember 1990 abgeändert wurde

Besluit van de Executieve (lees: Executieve van de Duitstalige Gemeenschap) van 13 juni 1990 tot uitvoering van het decreet van 12 november 1985 tot vaststelling van de erkennings- en subsidiëringscriteria voor creatieve ateliers, gewijzigd bij het decreet van 19 maart 1990


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/06/1990
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/08/1990
Pagina:15195
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1990