help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 februari 2007 tot bepaling van de functie van Directeur Medische Hulpverlening en het toepassingsgebied ervan


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/02/2007
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/03/2007
Editie:4
Pagina:10541
Advies van de Raad van State 41438
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 6, § 1, 2°, en de voorwaarde met betrekking tot de specifieke opleiding bedoeld in artikel 6, § 2(Erratum BS 30/04/2007), 2° : te bepalen door de Koning

Overgangsbepalingen: art. 10 (tot 31/12/2009)


Periode van geldigheid van 12/03/2007 tot ...