help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 juli 1971 tot vaststelling van het statuut en het organiek kader van het personeel van het secretariaat van de Hoge Raden voor het Gezin en voor de Derde Leeftijd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Ingetrokken akte !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/07/1971
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/08/1971
Pagina:9640
  • 21/08/1971 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/1971

Periode van geldigheid van ... tot 01/08/1971