help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 27. April 1995 zur Festlegung von Übergangsmaßnahmen in Sachen Auszahlung der Familienbeihilfen an definitiv ernannte Lehrpersonen des von der Deutschsprachigen Gemeinschaft organisierten oder subventionierten Unterrichtswesens

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 27 april 1995 tot vastlegging van overgangsmaatregelen inzake uitbetaling van de kinderbijslag aan vastbenoemde leerkrachten van het door het Duitstalige Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/04/1995
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/07/1995
Pagina:19179
Advies van de Raad van State 24303
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/02/1995

Periode van geldigheid van 01/02/1995 tot ...