help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 31. August 1994 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 17. August 1957 über die Schaffung des Brevets eines krankenpflegeasistenten und zur Festlegung der Bedingungen für die Verleihung dieses Brevets

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 31 augustus 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 1957 houdende instelling van het brevet van ziekenhuisassistent en ziekenhuisassistente en vaststelling van de voorwaarden waaronder het wordt toegekend


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/08/1994
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/06/1995
Pagina:16547
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 8