help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 6. Juli 1994 zur festlegung der Bestimmungen bezüglich der Praktika, die im Hinblick auf den Erwerb eines Graduats in Krankenpflege zu absolvieren sind

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 6 juli 1994 tot vastlegging van de bepalingen betreffende de stages die met het oog op het verkrijgen van een graduaat in verpleegkundige verzorging moeten worden gemaakt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/07/1994
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/06/1995
Pagina:16448
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 30/08/1993

Periode van geldigheid van 30/08/1993 tot 29/08/1994