help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 26 februari 2007 met betrekking tot de aanduiding van de dienst bevoegd voor het ontvangen van de berichten en het afleveren van de ontvangstmeldingen in het kader van het systeem van elektronische notificaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en bepaalde ministeriële officiers, openbare ambtenaren en andere personen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/02/2007
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/02/2007
Editie:2
Pagina:9625
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/2007

Periode van geldigheid van 01/03/2007 tot ...