help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot bepaling van sommige voorwaarden voor personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de politiediensten om in aanmerking te komen voor het ambt van directeur-generaal van de ondersteuning en het beheer van de federale politie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/02/2007
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/02/2007
Editie:2
Pagina:9583
Advies van de Raad van State 42196
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Overgangsbepaling: art. 2

Buiten werking: overgangsbepaling: art. 43 van het besluit van 23/03/2007

Periode van geldigheid van 28/02/2007 tot 30/03/2007