help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering 19 januari 2007 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/01/2007
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/02/2007
Pagina:9141
Advies van de Raad van State 41746
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 08/03/2007 tot ...