help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 houdende vaststelling van een steunprogramma ter bevordering van het rationeel energiegebruik in de erkende voorzieningen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/12/2006
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/02/2007
Pagina:7692
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10/08/2006

Periode van geldigheid van 10/08/2006 tot ...