help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 22 december 2006 houdende wijziging van het Kunstendecreet van 2 april 2004


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/2006
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/02/2007
Pagina:7683
Advies van de Raad van State 41051
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Artikelen 5, 11 en 14: 01/01/2006

Periode van geldigheid van 01/01/2006 tot ...