help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de secretaris-generaal (van het departement Landbouw en Visserij van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) van 22 december 2006 betreffende het tijdelijk verhogen van het maximaal toegestane percentage traditionele diervoeders in de biologische productiemethode


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 22/12/2006
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 07/02/2007
Page:6122
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Dag van bekendmaking

TT 07/02/2007 - 31/08/2007

Période de vigueur du 07/02/2007 au 31/08/2007
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.