help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/12/2006
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/01/2007
Editie:2
Pagina:2837
Advies van de Raad van State 40443
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 70

Buitenwerkingtreding met overgangsbepalingen: zie "Alle" in de analyse.

Periode van geldigheid van 02/02/2007 tot 31/12/2013