help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 9. März 1992 zur Ausführung der Artikeln 4, § 2, und 5 des Erlasses der Exekutive der Deutschsprachigen gemeinschaft vom 26. September 1985 zur Festlegung der Anwesenheitsgeldersowie zur allgemeinden Regelung der Fahrt- und Aufenthaltsentschädigungen der Mitglieder des Jugendschutzkomitees des Gerichtsbezirks Verviers, des Rates der Deutschsprachigen Jugend und des Rates für Volks- und Erwachsenenbildung

Besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 9 maart 1992 tot uitvoering van artikelen 4, § 2 en 5 van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 26 september 1985 houdende vaststelling van het presentiegeld alsook houdende algemene regeling van de vergoedingen voor reis- en verblijfkosten voor de leden van het "Jugendschutzkomitee der Gerichtsbezirks Verviers" (het Comité van Jeugdbescherming in het gerechtelijk arrondissement Verviers), van de Duitstalige Jeugdraad en de Raad voor Volksopleiding en Vormingswerk voor Volwassenen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/03/1992
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/07/1992
Pagina:15693
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1992