help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 18 december 2006 tot wijziging van de artikelen 80, 259quater, 259quinquies, 259novies, 259decies, 259undecies, 323bis, 340, 341, 346 en 359 van het Gerechtelijk Wetboek, tot herstel in dit Wetboek van artikel 324 en tot wijziging van de artikelen 43 en 43quater van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/12/2006
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/01/2007
Pagina:1678
Advies van de Raad van State 39728
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Koning en uiterlijk op 01/01/2008 ("de eerste dag van de twaalfde maand na die waarin deze wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")

Behalve de datum van 01/01/2008 zijn de hieronder vermelde data vastgesteld door een besluit van 27/02/2007.

Art. 1 en 2: 02/03/2007
Art. 3, 1°, 4° en 10°: 01/05/2007
Art. 3, 2°, 3°, 6° tot 8° en 11°: 02/03/2007
Art. 3, 5° en 9°: 01/01/2008
Art. 4, 1° tot 4°: 01/01/2008
Art. 4, 5°: 02/03/2007
Art. 5 in zoverre het art. 259novies vervangt dat enkel paragrafen 1 tot 8 bevat: 02/03/2007
Art. 5 in zoverre het paragrafen 9 en 10 in art. 259novies invoegt: 01/01/2008
Art. 6: 02/03/2007
Art. 7, 1°: 01/01/2008
Art. 7, 2°: 02/03/2007
Art. 8, 1°: 02/03/2007
Art. 8, 2°: 01/05/2007
Art. 9: 02/03/2007
Art. 10 tot 12: 01/01/2008
Art. 13: 02/03/2007
Art. 14: 01/05/2007
Art. 15: 01/04/2007
Art. 16 : 01/05/2007
Art. 17: 01/04/2007
Art. 18, alinéa 1er : 01/05/2007
Art. 18, alinéa 2: 02/03/2007
Art. 19: 01/04/2007
Art. 20: 01/01/2008
Art. 21 : dag van bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 16 tot 20

Periode van geldigheid van 02/03/2007 tot ...