help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 15 december 2006 houdende instemming met de overeenkomst tot herziening van de overeenkomst houdende oprichting van een Europees Universitair Instituut en de Slotakte, ondertekend in Florence op 18 juni 1992 en 17 september 1992


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/12/2006
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/01/2007
Pagina:1560
Advies van de Raad van State 33088 + 31155
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 25/01/2007 tot ...