help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 maart 1955 waarbij het voordeel der wet van 19 maart 1954 houdende instelling van een Nationaal Studiefonds, uitgebreid wordt tot sommige categorieën van candidaten die de Belgische nationaliteit niet bezitten en die hun studiën in België voortzetten, alsook tot sommige categorieën van Belgische candidaten die hun studiën in het buitenland voortzetten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/03/1955
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/05/1955
Pagina:2952
Advies van de Raad van State 4633 + 4542