help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 april 1971 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 1970 tot vaststelling van de vergoedingen, verschuldigd voor deelneming aan de teeltproeven, die aan de eventuele inschrijving op de rassenlijst der landbouwsoorten voorafgaan


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/04/1971
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/07/1971
Pagina:8354
Advies van de Raad van State U - D