help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive (man lese: Executive der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 8. Oktober 1991 zur Festlegung des Stellenplans für das Personal auf Zeit des Gemeinschaftlichen und Regionalen Amtes für Berufsbildung und Arbeitsbeschaffung (GRABA)

Besluit van de Executieve (lees: Executieve van de Duitstalige Gemeenschap) van 8 oktober 1991 vaststelling van de personeelsformatie van het tijdelijk personeel van de Gemeenschappelijke en Gewestelijke Dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/10/1991
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/10/1991
Pagina:24402
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1991

Periode van geldigheid van 01/01/1991 tot ...