help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Secretaris-generaal van 1 december 2006 tot wijziging van het besluit van de Secretaris-generaal van 8 juni 2006 houdende bepaling van de formulieren die inzake medisch verantwoorde sportbeoefening gebruikt dienen te worden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/12/2006
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/12/2006
Editie:1
Pagina:74970
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2007

Dit besluit, dat zijn rechtsgrond put uit het opgeheven BVR van 16/12/2005, blijft van kracht totdat zijn geldigheidsduur verstreken is of totdat het uitdrukkelijk opgeheven of gewijzigd wordt (zie BVR 20/06/2008, art. 93, eerste lid)

Periode van geldigheid van 01/01/2007 tot 16/10/2008
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.