help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive (man lese: Executive der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 10. März 1991 zur Abänderung des Erlasses der Exekutive bezüglich des Anrechts auf Studienbeihilfen und ihres Betrages

Besluit van de Executieve (lees: Executieve van de Duitstalige Gemeenschap) van 10 maart 1991 houdende wijziging van het besluit van de Executieve over het recht op studietoelagen en het bedrag ervan


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/03/1991
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/07/1991
Pagina:16881
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking zie artikel 3