help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 27. Februar 1991 zur Festleggung der Prioritäten und Modalitäten, die zu beachten sind bei den Versetzungen der mitglieder des Direktions- und lehrpersonals, des Erziehungshilfspersonals, des paramedizinischen personals der Lehranstalten der Deutschsprachigen Gemeinschaft sowie der Personalmitglieder des mit des Aufsicht über diese Anstalten beauftragten Inspektionsdienstes

Besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 27 februari 1991 tot vaststelling van de voorrangsregels en van de modaliteiten inzake de mutaties van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel, van de onderwijsinrichtingen van de Duitstalige Gemeenschap en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/02/1991
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/03/1991
Pagina:5809
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/02/1991