help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass Der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 19. Januar 1994 zur Verteilung der Zuständigkeiten unter die Minister

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 19 januari 1994 houdende verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/01/1994
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/08/1994
Pagina:20692
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 19/01/1994