help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 april 1971 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juli 1964 houdende bezoldigingsregeling van het personeel der ministeries, van het koninklijk besluit van 22 juli 1964 waarbij aan sommige personeelsleden van de ministeries compensatieweddeschalen worden toegekend en van het koninklijk besluit van 19 september 1967 tot vaststelling van de weddeschalen der aan verscheidene ministeries gemene graden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/04/1971
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/04/1971
Pagina:4916
Advies van de Raad van State U - D