help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 26 november 2006 houdende wijziging van artikel 51 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/11/2006
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/12/2006
Editie:2
Pagina:67691
Advies van de Raad van State 40885
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2006 ("vanaf aanslagjaar 2007")

Periode van geldigheid van 01/01/2006 tot ...