help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 november 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1996 tot uitvoering van de artikelen 9, 10, 2°, 4° en 6°, en artikel 11, § 3, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/11/2006
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/11/2006
Editie:2
Pagina:66690
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 41265
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 30/11/2006 tot ...
Opmerkingen Er werd geen rekening gehouden met de wijziging van het opschrift bij art. 4 van het KB van 21 juni 2006