help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 november 1956 tot vaststelling voor de wit- en zelfwasserijen, alsmede voor hun depots en voor de strijkondernemingen, die onder de bevoegdheid vallen van het Nationaal Paritair Comité van de kleding- en aanverwante bedrijven, van de opzeggingstermijnen en van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst schorst


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/11/1956
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/12/1956
Pagina:7960
Advies van de Raad van State 5403
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 05/12/1956 tot 05/12/1957
Opmerkingen Dit besluit behoort tot de categorie van de koninklijke besluiten tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst schorst in de ondernemingen die onder een bepaald paritair (sub)comité ressorteren. De besluiten van deze categorie worden enkel in de databank opgenomen als het ontwerp ervan aan het advies van de Raad van State werd voorgelegd.
Dit besluit behoort eveneens tot de categorie van de koninklijke besluiten tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder een bepaald paritair (sub)comité ressorteren. De besluiten van deze categorie worden enkel in de databank opgenomen als het ontwerp ervan aan het advies van de Raad van State werd voorgelegd.