help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 3. September 1993 zur Bestimmung der Zusammensetzung des Direktionsrates des Gemeinschaftlichen und Regionalen Amtes für Berufsbildung und Arbeitsbeschaffung

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 3 september 1993 tot vaststelling van de samenstelling van de Raad van bestuur van de Gewestelijke en Gemeenschappelijke Dienst voor Beroepsopleiding en Tewerkstelling (Forem/Graba)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/09/1993
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/12/1993
Pagina:28239
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/1993

Periode van geldigheid van ... tot 28/08/1993