help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 juli 1955 betreffende het in aanmerking nemen van de diensten verricht naar aanleiding van dienstverbintenissen of nieuwe dienstverbintenissen bij de rijkswacht aangegaan tussen 16 mei 1940 en 3 september 1944 voor de vaststelling van de wedden van het personeel der rijkswacht en het weddetrekkend personeel der krijgsmacht


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/07/1955
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/07/1955
Pagina:4385
Advies van de Raad van State 4275