help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 30. Juli 1993 zur vorläufigen Bestimmung der Dienstgrade, die im Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft der Stufe II+ zuzuordnen sind

Besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 30 juli 1993 houdende voorlopige vastlegging van de dienstgraden die bij het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap in het niveau II+ moeten worden gerangschikt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/07/1993
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/11/1993
Pagina:24252
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1993