help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 23. Juli 1993 zur Bezuschussung von Sportvereinen und -organisationen bzw. eines Sportverbandes für Personen mit einer Behinderung

Besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 23 juli 1993 houdende subsidiëring van sportverenigingen en -organisaties alsmede van een sportfederatie voor minder[-]validen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/07/1993
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/11/1993
Pagina:24250
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van ... tot 01/01/2004