help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 juli 1954 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 1951 tot regeling van de uitvoering van het koninklijk besluit nr 82 van 28 november 1939 houdende reglementering van de leurhandel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/07/1954
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/08/1954
Pagina:6048
Advies van de Raad van State 4189
Periode van geldigheid van ... tot 30/11/1987