help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 november 1954 betreffende de verdeling van de opbrengst der bijdragen van maatschappelijke zekerheid, verschuldigd door de door de beroepsziekten getroffenen, die, krachtens de wetgeving op de schadeloosstelling in zake beroepsziekten, op vergoeding zijn gerechtigd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/11/1954
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/12/1954
Pagina:8306
Advies van de Raad van State 4454 + 4041 + 4264 + 4429