help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 april 1954 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 1953 tot vaststelling van het bedrag van de bezoldigingen en vergoedingen verschuldigd aan het personeel van het Rijksnaschools landbouw-, tuinbouw- en landbouwhuishoudkundig onderwijs, alsmede van het bedrag van de toelagen door het Rijk verleend aan het erkend naschools landbouw-, tuinbouw- en landbouwhuishoudkundig onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/04/1954
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/04/1954
Pagina:3248
Advies van de Raad van State 4035