help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Reglement van de Hoge Raad voor de Justitie van 21 mei 2003 houdende het statuut van het administratief personeel van de Hoge Raad voor de Justitie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/05/2003
Aard van de akte: Verordening: andere Verordening
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 08/12/2003
Editie:2
Pagina:58410
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking TT art. 84bis : 01/02/2006 - 31/12/2006


Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.


Bijlage bij
Aard Datum    
KB 09/11/2003